Tre uppdaterade VAP:ar finns nu tillgängliga på compos!

Gå in på compos och se på ert landsting/region:

  1. Registrerade barn i HabQ
  2. Barn med aktivt föräldrastöd basprogram
  3. Uppföljning av mångsidiga insatser (MI) eller riktade insatser (RI) vid autism