HabQ material från HabQ-dagen 2017-11-16 ligger under fliken Forskning och utveckling

“A lifetime perspective of Autism” – Professor Patricia Howlin. The Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King’s College London. Presentation kommer inom kort.
Effektiva insatser för barn med autism – en fråga om kunskap, inställning och handledning? – Ulrika Långh, psykolog, psykoterapeut, cert. beteendeanalytiker, program- och processansvarig (ASDIF) HoH Stockholm.
Autism hos barn – betydelsen av tidig upptäckt och behandling”– Nils Haglund, psykolog, utvecklingsledare Autism, Barn- och ungdomshabiliteringen, HoH, Region Skåne.
Behandlingsinsatser för personer med intellektuell funktionsnedsättning och problemskapande beteende – Barry Karlsson psykolog och specialist i neuropsykologi, HoH Region Uppsala.
Rapport om Årsredovisningen 2016 – Carina Folkesson leg psykolog, utvecklingsansvarig föräldrastöd, Pia Ödman lektor IMH, avd fysioterapi Linköpings universitet, utvecklingsansvarig cp, Nils Haglund leg psykolog, utvecklingsansvarig autism barn.

Presentationerna ligger under fliken – Presentationer från konferenser – HabQ-dagar