Hälsoenkät EQ-5D:1 – Ombudsversion (proxyversion) för vuxna

EQ-5D:1 finns inlagd i uppföljning av problemskapande beteende för vuxna. Se metodpärm – Uppföljning vuxna.
Kontakta din HabQ koordinator för att få lösenord till inloggning.