Uppdatering av modul föräldrastöd

Ändring av KVÅ. Socialstyrelsen har ändrat koden för Upprättande av Samordnad individuell plan, SIP, från XU045 till AU124. Den nya koden AU124 finns att registrera i compos för föräldrastöd basprogram samt för åtgärder vid problemskapande beteende för vuxna.

Nytt formulär för uppföljning av föräldrastöd bas finns i metodhandboken.