Uppdaterade formulär – modul föräldrastöd

Gå in under Personal – Metodpärm – Uppföljning föräldrastöd.
2. Instruktioner för gruppindelning av huvudsaklig funktionsnedsättning/diagnosregistrering
4. Självskattad hälsorelaterad livskvalitet hos barn och ungdomar – EQ-5D-Y
7. Övergripande modell för  registrering & uppföljning i HabQ föräldrastöd – bas och fördjupat
8. Bas föräldrastöd – KVÅ