Patientens egen registrering – PER

Nu kan ni hjälpa föräldrar besvara MPOC-20 vid besök på habiliteringen genom att logga in som vårdgivare – se Personal – Metodpärm – Uppföljning föräldrastöd

Enkäter som används i fördjupat föräldrastöd kan även besvaras genom PER-registrering – se Personal – Compos – Information PER-registrering via Compos PM.