”HabQ cp till CPUP”

Barn med cerebral pares som följts i HabQs modul för cp följs sedan årsskiftet 2017-2018 i CPUP. Uppföljning av Kommunikation, tal- och språk med hjälp av instrumentet Therapy Outcome Measures kan registreras i HabQ fram till 1 januari 2019.