Framtidstro på HabQ styrgruppsmöte

HabQau och styrgrupp möttes 26 januari 2018 och fastställde ny verksamhetsplan, nytt dokument om HabQs vision och mål, uppdaterad arbetsordning och dokument angående registerpopulation, indikatorer mm. Styrgruppen hade också uppe fråga om ett nytt och bättre utdatasystem vilket au kommer att arbeta vidare med 2018.

Läs dokument