Informationsrik koordinatorsträff 9 februari

Fredagen den 9 februari träffades HabQ koordinator från norr till söder i Stockholm. Presentation av bl a HabQs vision, syfte, mål och kvalitetsindikatorer gavs. En praktisk genomgång av att lägga in ny patient i compos genomfördes samt fördjupning i  föräldrastöds- och autismmodulen. Det blev en intensiv dag med många givande diskussioner, frågor och även en del svar.