Nationell överenskommelse för 2018

Sveriges kommuner och landsting (SKL) och staten har slutet en ny överenskommelse om stödet till Nationella kvalitetsregister för 2018. Där kan man även läsa om hur nationella kvalitetsregister i framtiden kommer att vara en viktig del i landstingens nya modell för kunskapsstyrning.

Länk till överenskommelsen