Föräldrastöduppföljningen

Registrering av vårdnadshavares ursprungsland är borttaget i compos. Orsak till detta är bestämmelser i GDPR att uppgifter om etniskt ursprung inte får användas som sökbegrepp. Kvarstår att registrera om behov av tolk finns ja/nej. Denna uppgift är obligatorisk att fylla i.