Nyhet föräldraskapsstöd

Vi har genomfört några mindre förändringar i Compos när det gäller registrering av föräldrastödsinsatser. Detta är också sådant som efterfrågats av koordinatorer. Syfte är att det ska vara ”lätt att göra rätt”. Vi vill minska risken att KVÅ tex registreras på ett händelsedatum som ligger före eller efter basprogrammet och därmed inte kommer med i programmet eller att KVÅ som hör till fördjupat stöd registreras utan att ett fördjupat stöd startas. KVÅ och SEPS är nu borta som egna flikar och finns inlagda under fliken föräldrastöd. För att registrera KVÅ föräldrastödsinsatser måste först ett basprogram eller fördjupat stöd skapas. När ett nytt program startas och sparas så kommer en vy som innehåller samtliga uppgifter som hör till programmen och skall registreras i Compos. Det gäller bakgrundsfaktorer som DemoGr och SEPS samt KVÅ som hör till respektive program. När ett program redan finns så fortsätter ni och fyller i KVÅ utifrån denna vy. DemoGr finns dock fortfarande kvar även som egen flik för att underlätta om vissa uppgifter läggs in innan basprogrammet startar men vi rekommenderar att registrering görs via föräldrastödsprogrammen.

Formulären i metodhandboken skall revideras så snart alla förändringar i Compos är klara.

Mer information ges på koordinatorsmöte den 30 januari.