MPOC-20

Arbete pågår inom Carmona för att lösa problem som uppstått kring import av MPOC via PER-funktionen. Vill informera er att, om enkäten är besvarad så finns den kvar och kan importeras av Carmona. Det lönar sig att felmeddela med patient-ID!
Ytterligare information är att, om ni avslutar basprogram med datum så tas patienten bort från urvalslistan ”Aktuella patienter för uppföljning av föräldrastöd basprogram”. MPOC-svaren kommer ändå in på patienten. Vi ska ändra urvalslistan så att alla ligger kvar 12 månader efter utvärderingsdatum även i de fall där basprogrammet avslutats manuellt.

Mer information kommer
Carina Folkesson