Ny utvecklingsansvarig till HabQ föräldraskapsstöd

Vi söker ny utvecklingsansvarig för föräldraskapsstöd som kan ta över vid nuvarande utvecklingsledares pension och som som vill bidra till ett omtag av föräldraskapsstödsuppföljningen i HabQ tillsammans med arbetsutskottet.

Introduktion i november-december på 10% därefter från 1 januari 2010 20% tjänstgöring.

Om du vill veta mer så kontakta registerhållare gunilla.rydberg@skane.se

Hälsar
Carina Folkesson leg psykolog
Utvecklingsansvarig HabQ
carina.folkesson@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-347 88 67