HabQ avvecklas

Styrgruppen för HabQ beslutade i tisdags, 28 feb, att avveckla arbetet med HabQ. Bakgrunden är att samverkansgruppen för Nationella kvalitetsregister på SKR i december beslutat att inte tilldela HabQ medel för 2020 och att HabQ fortsättningsvis inte betraktas som ett nationellt kvalitetsregister. Argument man angav var bland annat att registret inte uppnått den nationella täckningsgrad som förväntats och att forskningen på data från HabQ har varit alltför liten.

I tisdags var ett 20-tal chefer och andra representanter för deltagande enheter samlade till möte om framtiden för HabQ. Man enades då om att förutsättningarna i form av ekonomiska och personella resurser saknas för att fortsätta arbetet med HabQ och att det därmed är klokast att avveckla registret. Samtidigt var det många som uttryckte att HabQ inneburit att man på hemmaplan hade utformat goda rutiner för föräldrastöd såväl som för insatserna för barn med autism. Vi i HabQ au vill tacka alla er, trogna koordinatorer och medarbetare, för allt det arbete ni lagt ner under åren. Vi är alla övertygade om att ert engagemang har lett till att fler barn och föräldrar fått rätt insatser i rätt tid.

Vad händer nu? En Årsrapport kommer att utformas för 2019. All data kommer att arkiveras och kommer att vara tillgänglig för forskning. Ytterligare information kommer efterhand.