Sista datum för inregistrering av data är 15 februari

För att få en fullständig årsrapport 2019 (tom jan 2020) behöver vi få in de data som finns ute på enheterna. Inga nya barn ska läggas in men om ni har uppgifter som ännu inte är registrerade i Compos så vill vi gärna att ni lägger in dessa registreringar senast 15 februari. Årsrapporten kommer att färdigställas under februari månad.