HabQ-dagar

HabQ-dag 2017-11-16 - "Autism i ett livsperspektiv"

“A lifetime perspective of Autism” - Professor Patricia Howlin. The Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King’s College London. 
Effektiva insatser för barn med autism - en fråga om kunskap, inställning och handledning? - Ulrika Långh, psykolog, psykoterapeut, cert. beteendeanalytiker, program- och processansvarig (ASDIF) HoH Stockholm.
Autism hos barn - betydelsen av tidig upptäckt och behandling"- Nils Haglund, psykolog, utvecklingsledare Autism, Barn- och ungdomshabiliteringen, HoH, Region Skåne.
Behandlingsinsatser för personer med intellektuell funktionsnedsättning och problemskapande beteende - Barry Karlsson psykolog och specialist i neuropsykologi, HoH Region Uppsala.
Rapport om Årsredovisningen 2016 - Carina Folkesson leg psykolog, utvecklingsansvarig föräldrastöd, Pia Ödman lektor IMH, avd fysioterapi Linköpings universitet, utvecklingsansvarig cp, Nils Haglund leg psykolog, utvecklingsansvarig autism barn.