HabQ-dag hösten 2016

Presentation årsrapport 2015 - Pia Ödman utvecklingsansvarig cp, Gunilla Bromark och Nils Haglund utvecklingsansvariga autism barn, Gunilla Rydberg registerhållare medicinska bakgrundsdata, Carina Folkesson utvecklingsansvarig föräldrastöd

Presentation årsrapport 2015 - med anteckningar

Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete, Maria Johansson, utvecklingsledare, Qulturum Region Jönköpingslän

Kartläggning av förutsättningar för registerbaserad kvalitetsutveckling - White Paper