HabQ-dag våren 2016

Program pdf

Tankar om kvalitetsregistrets funktion i vården, Björn Hultgren, Nationella kansliet för kvalitetsregister, IT-strateg

Presentation av Föräldrastödsmodulen, Carina Folkesson - Västerbottens läns landsting, utvecklingsansvarig föräldrastöd HabQ

Riktat föräldrastöd, Malin Broberg - Göteborgs universitet Psykologiska institutionen, leg psykolog och professor i psykologi

HabQ nulägesrapport, årsrapport, presentation av VAP, Pia Ödman Med dr, Leg sjukgymnast, Linköpings universitet, utvecklingsansvarig HabQ

Interprofessionellt omhändertagande av smärta - för barn och ungdomar med cerebral pares, 6 - 18 år, inom habiliteringen, Marlene Dufvenberg, Medicine Magister, Leg fysioterapeut, Linköpings universitet, Institutionen för Medicin och hälsa. avd för fysioterapi
Pia Ödman, Med dr, Leg sjukgymnast, Linköpings universitet, avd för fysioterapi