Koordinatorsträffar

2019

Koordinatorsträff onsdagen den 8 maj 2019:
Samtliga ppt presentationer kommer att mailas till HabQ koordinatorerna.

Koordinatorsträff onsdagen den 30 januari 2019:
Nationellt nätverk för riktat föräldrastöd, utvecklingsledare Carina Folkesson
Uppföljning av barn och ungdomar med autism, rev 20190130, utvecklingsledare Nils Haglund

2018
Koordinatorsträff fredagen den 9 februari 2018:
Inledningspresentation, registerhållare Gunilla Rydberg

Koordinatorsträff torsdagen den 17 maj 2018:
HabQ föräldrastöd från årsrapport 2017-2018-03-01, utvecklingsledare Carina Folkesson o statistiker Henrik Hedevik

Koordinatorsträff fredagen den 23 november 2018 på Saturnus konferens Stockholm:
Inledningspresentation, registerhållare Gunilla Rydberg
Föräldrastödsuppföljning, utvecklingsledare Carina Folkesson
Uppföljning av barn och ungdomar med autism, utvecklingsledare Nils Haglund
Visuell struktur, utvecklingsledare Nils Haglund