Kontakt

Gunilla Rydberg
Registerhållare HabQ
Habilitering & Hjälpmedel
Region Skåne
Barn- och ungdomshabiliteringen
Skånes universitetssjukhus (SUS)
205 02 Malmö
040-673 08 64
gunilla.rydberg@skane.se

Pia Ödman
Utvecklingsansvarig HabQ cp, lektor
Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa/Avd fysioterapi
581 83 Linköping
Tel: 010-103 17 73
pia.odman@liu.se

Gunilla Bromark
Utvecklingsansvarig HabQ autism barn, leg psykolog
Hälsa och habilitering
Tierp/Älvkarleby
0293-204 50
gunilla.s.bromark@lul.se

Nils Haglund
Utvecklingsansvarig HabQ autism barn, utvecklingsledare Autism
Barn och ungdomshabiliteringen Region Skåne
040-675 36 69
nils.haglund@skane.se

Carina Folkesson
Utvecklingsansvarig HabQ föräldrastöd
Senior konsultant psychology
Habiliteringscentrum
V Norrlandsgatan 18B
903 27 Umeå
Tel: 070-347 88 67
carina.folkesson@vll.se

Britt-Mari Ekholm
Registersamordnare HabQ
Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa/Avd fysioterapi
581 83 Linköping
070-242 91 90
britt-mari.ekholm@regionostergotland.se

Anna Kågeson
Administratör/controller HabQ
070-511 59 67
anna.kageson@telia.com

Postadress:
Linköpings universitet
Institutionen för medicin och hälsa
Britt-Mari -Ekholm, HabQ
Avdelningen för fysioterapi
581 83 Linköping

Besöksadress:
Avdelningen för fysioterapi
Ingång 78, plan 15, trapphus X
Campus US
Linköping

Anmälan HabQ

Kontakta registersamordnaren om du är intresserad av att anmäla din verksamhet till HabQ.

Logga in

Du som är styrgruppsmedlem, logga in här.