Kontakt

Gunilla Rydberg
Registerhållare HabQ
Habilitering & Hjälpmedel
Region Skåne
Barn- och ungdomshabiliteringen
Skånes universitetssjukhus (SUS)
205 02 Malmö

gunilla.rydberg@skane.se

Pia Ödman
Kontaktperson forskning HabQ, lektor
Linköpings universitet
Institutionen för hälsa, medicin och vård (IMV)
Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård
581 83 Linköping

pia.odman@liu.se

Karin Källén
Utvecklingsledare autism barn HabQ, professor
Lunds universitet
karin.kallen@med.lu.se

Nils Haglund
Utvecklingsledare autism barn HabQ, utvecklingsledare Autism
Barn och ungdomshabiliteringen Region Skåne

nils.haglund@skane.se

Carina Folkesson
Utvecklingsledare föräldrastöd HabQ
Senior konsultant psychology
Habiliteringscentrum
Norrlandsgatan 18
903 27 Umeå

carina.folkesson@regionvasterbotten.se

Britt-Mari Ekholm
Registersamordnare HabQ
Linköpings universitet
Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV)
Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård
581 83 Linköping
070-242 91 90
britt-mari.ekholm@regionostergotland.se

Postadress:
Linköpings universitet
Institutionen för hälsa, medicin och vård (IMV)
Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård
Britt-Mari -Ekholm, HabQ
581 83 Linköping

Besöksadress:
Växthuset (hus 511-001)
Ingång 78, plan 15, trapphus X
Linköpings universitet
Campus US

Anmälan HabQ

Kontakta registersamordnaren om du är intresserad av att anmäla din verksamhet till HabQ.

Logga in

Du som är styrgruppsmedlem, logga in här.