Kontakt

Gunilla Rydberg
Registerhållare HabQ
Habilitering & Hjälpmedel
Region Skåne
Barn- och ungdomshabiliteringen
Skånes universitetssjukhus (SUS)
205 02 Malmö

gunilla.rydberg@skane.se