Om autism

Autism

Autism är en funktionsnedsättning som innebär en begränsning i socialt samspel och kommunikation. Symtomen upptäcks ofta redan under småbarnsåren. Barnen har också upprepande beteenden och begränsning i intressen och aktiviteter. Det är vanligt att barn med autism har svårt att reagera på tilltal eller uppmuntran från föräldrar och omgivning. Barnet leker hellre ensamlek än att umgås med andra jämnåriga. Förskolebarn med autism har ofta en generellt försenad utveckling, särskilt vad gäller språk och kommunikation. Det är inte ovanligt att barnet har en ojämn utveckling, där färdigheter inom vissa områden är betydligt mer utvecklade än inom andra. Med tidigt stöd och anpassat lärande kan barn med autism ofta utvecklas till större självständighet. Det är viktigt att barnet tidigt får social och kommunikativ stimulans, då barnet har en funktionsnedsättning inom detta område. Olika former av visuellt kognitivt stöd är viktigt för att stödja utvecklingen under förskoleåren. Vissa barn med autism kan samtidigt ha en intellektuell funktionsnedsättning som försenar utvecklingen. Det år ofta först i 5-7 års ålder som man tydligare kan bedöma barnets kognitiva nivå. Hos barn med autism och normal begåvning blir problemen ofta tydliga i samband med skolstart, då förväntningar på socialt samspel blir större. Många barn med autism har i denna ålder svårt skapa ömsesidiga kamratrelationer och medverka i gruppaktiviteter. Barnet kan också ha svårt ta instruktioner i grupp och behöver ofta mycket individuellt stöd i en inlärningssituation. Många barn med autism behöver olika former av anpassning i skolmiljön.

Länk till mera information:

https://www.1177.se/Skane/sjukdomar--besvar/hjarna-och-nerver/larande-forstaelse-och-minne/autism/