Kvalitetsindikatorer

Tveka inte att kontakta Din habilitering om Du har frågor och funderingar på den information som ges här.

Vad är en kvalitetsindikator?

Det är en sammanställning av insamlad data med syftet att mäta kvalitet inom ett utvalt område. Indikatorn kan sägas vara ett verktyg för att följa upp verksamhetens kvalitet. Kvalitetsindikatorer ska vara öppet tillgängliga för alla i hela landet. För att de ska bli jämförbara och tydliga att tolka ska de uppfylla vissa krav enligt Socialstyrelsen.

Kvalitetsindikatorer med målnivåer för barn med cerebral pares i HabQ