Kvalitetsindikatorer

Tveka inte att kontakta Din habilitering om Du har frågor och funderingar på den information som ges här.

Vad är en kvalitetsindikator?

Det är en sammanställning av insamlad data med syftet att mäta kvalitet inom ett utvalt område. Indikatorn kan sägas vara ett verktyg för att följa upp verksamhetens kvalitet. Kvalitetsindikatorer ska vara öppet tillgängliga för alla i hela landet. För att de ska bli jämförbara och tydliga att tolka ska de uppfylla vissa krav enligt Socialstyrelsen.

Kvalitetsindikatorer med målnivåer för barn med cerebral pares i HabQ

Kvalitetsindikator Målnivå
Andel barn med multiprofessionell hälsouppföljning vid 6 och 12 års ålder. Minst 80 % ska delta i en multiprofessionell hälsouppföljning vid 6 och 12 års ålder. Delmål 70 %.
Andel barn som fått fastställd kognitionsnivå vid 6 och 12 års ålder. Alla barn ska ha en fastställd kognitionsnivå vid 6 och 12 års ålder. Delmål 70 %.
Andel barn med fastställd kognitionsnivå efter bedömning med kvalitetssäkrad metod vid 6 och 12 års ålder. Alla barn ska ha en fastställd kognitionsnivå efter bedömning med Wechslerskalan vid 6 och 12 års ålder. Delmål 90 %.
Andel barn med svåra smärtor och besvär, enligt EQ-5D-Y, vid 9 års ålder. Mindre än 5 % av barnen ska ha svåra smärtor och besvär enligt EQ-5D-Y vid 9-årsuppföljningen.
Andel barn med individuell habiliteringsplan. Minst 85 % av barnen ska ha en individuell habiliteringsplan.
Andel barn vars familjer som upplever att habiliteringen i hög grad är familjebaserad och att informationen är mycket bra, enligt MPOC-20. Minst 80 % av föräldrarna ska skatta ett medelvärde ≥5 poäng på delskalorna stärkande samarbete, generell och specifik information i MPOC-20.