Multiprofessionell hälsouppföljning

Tveka inte att kontakta Din habilitering om Du har frågor och funderingar på den information som ges här.

Andel barn som har multiprofessionell hälsouppföljning

Definitionen av ”multiprofessionell hälsouppföljning” är att det ska vara en bred uppföljning som innehåller minst 5 av dessa 6 delar; 1. medicinska, 2. sociodemografisk bakgrundsdata, 3. kognition, 4. funktionella färdigheter, hjälpbehov, hjälpmedel, 5. grovmotorik och 6. tal, språk och kommunikation. I varje del ingår att uppföljning genomförs med rekommenderade bedömnings- och undersökningsmetoder enligt riktlinjer för cp.

På bilden visas hur stor andel barn i respektive landsting/region som fått/tagit del av en bred hälsouppföljning vid 6 och 12 år.

Målet är att minst 80 % av alla barn ska delta i en multiprofessionell hälsouppföljning vid 6 och 12 års ålder. Delmål 70 %.

Vad visar diagrammet?

Gul stolpe visar andel barn av alla barn med cerebral pares i landstinget/regionen som deltagit i en hälsouppföljning i HabQ. Grå del av stolpen visar andelen som inte deltagit.