GMFCS

Tveka inte att kontakta Din habilitering om Du har frågor och funderingar på den information som ges här.

Beskrivning av Gross Motor Function Classification System Expanded & Revised (GMFCS) funktionsnivåer. Ställningstagande om funktionsnivå görs av en professionell tillsammans med familjen med stöd av en intervju om barnets förmåga till förflyttning i det dagliga livet. Se länk längst ner på sidan för utförligare beskrivning. 

NIVÅ I Går utan begränsningar Gränsdragningar mellan Nivå I och II – Jämfört med barn och ungdomar i Nivå I, har barn och ungdomar i Nivå II begränsningar i att gå längre sträckor och hålla balansen; kan behöva handhållna förflyttningshjälpmedel när de lär sig att gå; kan använda hjulburen förflyttning när de förflyttar sig längre sträckor utomhus och ute i samhället; behöver använda ledstång för att gå uppför och nedför trappor; och har inte samma förmåga att springa och hoppa.
NIVÅ II Går med begränsningar Gränsdragningar mellan Nivå II och III – Barn och ungdomar i Nivå II klarar att gå utan handhållna förflyttningshjälpmedel efter 4 års ålder (även om de kan välja att använda det någon gång). Barn och ungdomar i Nivå III behöver handhållna förflyttningshjälpmedel för att gå inomhus och använder hjulburen förflyttning utomhus och ute i samhället.
NIVÅ III Går med ett handhållet förflyttningshjälpmedel Gränsdragningar mellan Nivå III och IV – Barn och ungdomar i Nivå III sitter självständigt eller behöver mycket lite yttre stöd för att sitta, är mer självständiga i stående förflyttningar, och går med handhållna förflyttningshjälpmedel. Barn och ungdomar i Nivå IV fungerar i sittande (vanligtvis med stöd) men förmåga till självinitierade rörelser är begränsad. Barn och ungdomar i Nivå IV transporteras vanligtvis i manuell rullstol eller använder eldriven förflyttning.
NIVÅ IV Begränsad självständig förflyttning; kan använda eldriven förflyttning Gränsdragningar mellan Nivå IV och V – Barn och ungdomar i Nivå V har stora begränsningar i huvud och bålkontroll och behöver omfattande assisterande teknik och fysisk hjälp. Egen förflyttning kan endast uppnås om barnet/ungdomen kan lära sig att använda en elrullstol.
NIVÅ V Transporteras i manuell rullstol

Text hämtad från: http://rcso.se/habq/wp-content/uploads/2017/05/GMFCS_ER_090204.pdf.