GMFCS

Tveka inte att kontakta Din habilitering om Du har frågor och funderingar på den information som ges här.

Beskrivning av Gross Motor Function Classification System Expanded & Revised (GMFCS) funktionsnivåer. Ställningstagande om funktionsnivå görs av en professionell tillsammans med familjen med stöd av en intervju om barnets förmåga till förflyttning i det dagliga livet. Se länk längst ner på sidan för utförligare beskrivning. 

Text hämtad från: http://rcso.se/habq/wp-content/uploads/2017/05/GMFCS_ER_090204.pdf.