GMFM-66 – Grovmotorisk kapacitet

Tveka inte att kontakta Din habilitering om Du har frågor och funderingar på den föräldrainformation som ges här.

Observera att resultatet endast visas om data finns från fler än 10 personer. Kontakta din habilitering om du har frågor eller funderingar om ditt barns funktionsnivå eller diagnos utifrån de resultat som visas.

Grovmotorisk kapacitet bedöms av en fysioterapeut med instrumentet Gross Motor Function Measure (GMFM-66). Bedömning av grovmotorisk kapacitet genomförs för att undersöka/bedöma barnets motoriska förmåga, förändringar i motoriska förmågor och för att planera insatser för att stödja barnets motoriska utveckling.

Ett barn med 100 poäng klarar alla 66 uppgifter. Rörelseuppgifterna har olika svårighetsgrad och följer barnets motoriska utveckling i liggande, sittande, fyrfota, stående, gå springa och hoppa. Varje uppgift skattas på en 3-gradig skala: 1. initierar 2. utför delvis 3. utför helt. Det är fysioterapeuten som skattar barnets kapacitet för varje uppgift. Miljön är standardiserad mellan tester och det är barnets bästa förmåga som bedöms. Fysioterapeuten motiverar barnet att klara rörelseuppgifterna under lekfulla former. Barnet ges tre försök för varje uppgift. En totalpoängsumma beräknas med hjälp av ett datorprogram. Barn med typisk utveckling förväntas klara alla uppgifter vid 5 års ålder.

Instrumentet är standardiserat och uppvisar tillfredställande reliabilitet och validitet. Vad innebär detta?

Standardiserat: exakta beskrivningar finns för hur testet ska utföras.
Reliabilitet: med vilken precision testet mäter.
Validitet: huruvida tester verkligen mäter det man avser mäta.

GMFCS I

Vad visar diagrammen?

Cirkeldiagrammen visar vilken form av cerebral pares som barnen har som ingår i de olika uppföljningsåldrarna.

”Lådagrammen” visar grovmotorisk kapacitet i varje åldersgrupp från 3 år till 18 år. Störst utveckling i grovmotorisk kapacitet sker redan före 3 års ålder.

Lådans övre och nedre avgränsning visar poängen för den övre och nedre kvartilen. Det vågräta strecket mitt i lådan visar medianen (poängen för det barn som ligger i mitten). 50% av barnen har en poäng som ligger inom lådan dvs närmast mitten och inom lådans övre och nedre avgränsning. Ändpunkterna (”tvärslåerna”) visar ett beräknat max och min-värden för gruppen. Enstaka barn kan ligga utanför och markeras då med punkt eller stjärna, sådana ovanliga poäng är svåra att tolka.

I tabellen redovisas överst antalet barn i de olika uppföljningsåldrarna sedan redovisas poängen från max (högsta poäng) till min (lägsta poäng) så som det visas i GMFM-diagrammet.

GMFCS II

Vad visar diagrammen?

Cirkeldiagrammen visar vilken form av cerebral pares som barnen har som ingår i de olika uppföljningsåldrarna.

”Lådagrammen” visar grovmotorisk kapacitet i varje åldersgrupp från 3 år till 18 år. Störst utveckling i grovmotorisk kapacitet sker redan före 3 års ålder.

Lådans övre och nedre avgränsning visar poängen för den övre och nedre kvartilen. Det vågräta strecket mitt i lådan visar medianen (poängen för det barn som ligger i mitten). 50% av barnen har en poäng som ligger inom lådan dvs närmast mitten och inom lådans övre och nedre avgränsning. Ändpunkterna (”tvärslåerna”) visar ett beräknat max och min-värden för gruppen. Enstaka barn kan ligga utanför och markeras då med punkt eller stjärna, sådana ovanliga poäng är svåra att tolka.

I tabellen redovisas överst antalet barn i de olika uppföljningsåldrarna sedan redovisas poängen från max (högsta poäng) till min (lägsta poäng) så som det visas i GMFM-diagrammet.

GMFCS III

Vad visar diagrammen?

Cirkeldiagrammen visar vilken form av cerebral pares som barnen har som ingår i de olika uppföljningsåldrarna.

”Lådagrammen” visar grovmotorisk kapacitet i varje åldersgrupp från 3 år till 18 år. Störst utveckling i grovmotorisk kapacitet sker redan före 3 års ålder.

Lådans övre och nedre avgränsning visar poängen för den övre och nedre kvartilen. Det vågräta strecket mitt i lådan visar medianen (poängen för det barn som ligger i mitten). 50% av barnen har en poäng som ligger inom lådan dvs närmast mitten och inom lådans övre och nedre avgränsning. Ändpunkterna (”tvärslåerna”) visar ett beräknat max och min-värden för gruppen. Enstaka barn kan ligga utanför och markeras då med punkt eller stjärna, sådana ovanliga poäng är svåra att tolka.

I tabellen redovisas överst antalet barn i de olika uppföljningsåldrarna sedan redovisas poängen från max (högsta poäng) till min (lägsta poäng) så som det visas i GMFM-diagrammet.

GMFCS IV

Vad visar diagrammen?

Cirkeldiagrammen visar vilken form av cerebral pares som barnen har som ingår i de olika uppföljningsåldrarna.

”Lådagrammen” visar grovmotorisk kapacitet i varje åldersgrupp från 3 år till 18 år. Störst utveckling i grovmotorisk kapacitet sker redan före 3 års ålder.

Lådans övre och nedre avgränsning visar poängen för den övre och nedre kvartilen. Det vågräta strecket mitt i lådan visar medianen (poängen för det barn som ligger i mitten). 50% av barnen har en poäng som ligger inom lådan dvs närmast mitten och inom lådans övre och nedre avgränsning. Ändpunkterna (”tvärslåerna”) visar ett beräknat max och min-värden för gruppen. Enstaka barn kan ligga utanför och markeras då med punkt eller stjärna, sådana ovanliga poäng är svåra att tolka.

I tabellen redovisas överst antalet barn i de olika uppföljningsåldrarna sedan redovisas poängen från max (högsta poäng) till min (lägsta poäng) så som det visas i GMFM-diagrammet.

GMFCS V

Vad visar diagrammen?

Cirkeldiagrammen visar vilken form av cerebral pares som barnen har som ingår i de olika uppföljningsåldrarna.

”Lådagrammen” visar grovmotorisk kapacitet i varje åldersgrupp från 3 år till 18 år. Störst utveckling i grovmotorisk kapacitet sker redan före 3 års ålder.

Lådans övre och nedre avgränsning visar poängen för den övre och nedre kvartilen. Det vågräta strecket mitt i lådan visar medianen (poängen för det barn som ligger i mitten). 50% av barnen har en poäng som ligger inom lådan dvs närmast mitten och inom lådans övre och nedre avgränsning. Ändpunkterna (”tvärslåerna”) visar ett beräknat max och min-värden för gruppen. Enstaka barn kan ligga utanför och markeras då med punkt eller stjärna, sådana ovanliga poäng är svåra att tolka.

I tabellen redovisas överst antalet barn i de olika uppföljningsåldrarna sedan redovisas poängen från max (högsta poäng) till min (lägsta poäng) så som det visas i GMFM-diagrammet.

MACS och GMFCS är klassifikationer. Eftersom barn med CP fungerar väldigt olika kan det vara bra att kunna jämföra hälsouppföljningar för barn i samma funktionsnivå.