MACS

Tveka inte att kontakta Din habilitering om Du har frågor och funderingar på den information som ges här.

Beskrivning av Manual Ability Classification System (MACS) funktionsnivåer. Ställningstagande om funktionsnivå görs av en professionell tillsammans med familjen med stöd av en intervju om barnets förmågor att använda händerna i dagliga aktiviteter. Se länk längst ner på sidan för utförligare beskrivning. 

Vad behöver du veta för att använda MACS?

  • Hur barnet hanterar föremål i viktiga vardagliga aktiviteter som till exempel vid lek och fritid, vid måltider och av- och påklädning.
  • Vilka moment som görs självständigt och i vilken omfattning hjälp och eller anpassning behövs.
NIVÅ I Hanterar föremål lätt och med gott resultat. Som mest, begränsningar i att med lätthet utföra uppgifter som kräver snabbhet och precision. Eventuella begränsningar att hantera föremål inskränker dock inte barnets självständighet i dagliga aktiviteter.
NIVÅ II Hanterar de flesta föremål men med något begränsad kvalitet och/eller snabbhet. Vissa aktiviteter undviks eventuellt eller kan endast utföras med viss svårighet. Alternativa metoder kan användas men förmågan att använda händerna begränsar oftast inte barnets självständighet i dagliga aktiviteter.
NIVÅ III Hanterar föremål med svårighet och behöver hjälp att förbereda och/eller anpassa aktiviteter. Utförandet går långsamt med begränsad framgång vad gäller kvalitet och kvantitet. Aktiviteter som har förberetts, eller anpassats kan utföras självständigt.
NIVÅ IV Hanterar ett begränsat urval av lätthanterliga föremål i anpassade situationer. Utför delar av aktivitet med ansträngning och begränsad framgång. Behöver kontinuerligt stöd och hjälp av andra och/eller anpassad utrustning för att utföra delar av aktiviteter.
NIVÅ V Hanterar inte föremål och har kraftigt begränsad förmåga att utföra även enkla handlingar. Är helt beroende av assistans.

Text hämtad från: http://www.macs.nu/files/MACS_Swedish_2010.pdf.