MACS

Tveka inte att kontakta Din habilitering om Du har frågor och funderingar på den information som ges här.

Beskrivning av Manual Ability Classification System (MACS) funktionsnivåer. Ställningstagande om funktionsnivå görs av en professionell tillsammans med familjen med stöd av en intervju om barnets förmågor att använda händerna i dagliga aktiviteter. Se länk längst ner på sidan för utförligare beskrivning. 

Vad behöver du veta för att använda MACS?

  • Hur barnet hanterar föremål i viktiga vardagliga aktiviteter som till exempel vid lek och fritid, vid måltider och av- och påklädning.
  • Vilka moment som görs självständigt och i vilken omfattning hjälp och eller anpassning behövs.

Text hämtad från: http://www.macs.nu/files/MACS_Swedish_2010.pdf.