PEDI – förmåga att utföra dagliga aktiviteter

Tveka inte att kontakta Din habilitering om Du har frågor och funderingar på den information som ges här.

Observera att resultatet endast visas om data finns från fler än 10 personer. Kontakta din habilitering om du har frågor eller funderingar om ditt barns funktionsnivå eller diagnos utifrån de resultat som visas.

Förmåga att utföra dagliga aktiviteter undersöks med Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI). En föräldraintervju genomförs under ca 60 minuter, terapeuten värderar svaren och skattar poängen. 1 poäng ges om barnet ”vanligtvis” visar förmåga till färdigheten i det dagliga livet och 0 om barnet/ungdomen inte visar förmåga att utföra färdigheten/inte gör. Testet beskriver funktionella färdigheter inom tre domäner: personlig vård, rörelseförmåga och social förmåga. (Testet undersöker också hjälpbehov vilket inte redovisas i detta diagram.) PEDI –intervjun genomförs för att Du som förälder tillsammans med terapeuterna ska se hur ni kan stödja utveckling och underlätta för ert barn att vara så aktiv och självständig som möjligt i olika situationer.  Skalpoäng utgår från hur svåra uppgifter barnet klarar; 0 skalpoäng indikerar låg svårighetsgrad och 100 hög svårighetsgrad. Ett barn utan funktionsnedsättning kan förväntas klara alla uppgifter vid 7.5 års ålder.

Instrumentet är standardiserat och uppvisar tillfredställande reliabilitet och validitet.

Vad innebär detta?

Standardiserat: exakta beskrivningar finns för hur testet ska utföras.
Reliabilitet: med vilken precision testet mäter.
Validitet: huruvida tester verkligen mäter det man avser mäta.

Klicka på en romersk siffra utifrån barnens funktionsnivå MACS eller GMFCS.

MACS I

Vad visar diagrammen?

Cirkeldiagrammen visar vilken form av cerebral pares som barnen har som ingår i de olika uppföljningsåldrarna.

PEDI-diagrammet visar de tre områdena personlig vård, rörelseförmåga och social förmåga. Barnens/ungdomarnas individuella poäng varierar mycket inom de olika uppföljningsåldrarna.

Lådans övre och nedre avgränsning visar poängen för den övre och nedre kvartilen. Det vågräta strecket mitt i lådan visar medianen (poängen för det barn som ligger i mitten). 50% av barnen har en poäng som ligger inom lådan dvs närmast mitten och inom lådans övre och nedre avgränsning. Ändpunkterna (”tvärslåerna”) visar ett beräknat max och min-värden för gruppen. Enstaka barn kan ligga utanför och markeras då med punkt eller stjärna, sådana ovanliga poäng är svåra att tolka.

I tabellen redovisas överst antalet barn i de olika uppföljningsåldrarna sedan redovisas poängen för de tre områdena personlig vård, rörelseförmåga och social förmåga, från max (högsta poäng) till min (lägsta poäng) så som det visas i diagrammet.

MACS II

Vad visar diagrammen?

Cirkeldiagrammen visar vilken form av cerebral pares som barnen har som ingår i de olika uppföljningsåldrarna.

PEDI-diagrammet visar de tre områdena personlig vård, rörelseförmåga och social förmåga. Barnens/ungdomarnas individuella poäng varierar mycket inom de olika uppföljningsåldrarna.

Lådans övre och nedre avgränsning visar poängen för den övre och nedre kvartilen. Det vågräta strecket mitt i lådan visar medianen (poängen för det barn som ligger i mitten). 50% av barnen har en poäng som ligger inom lådan dvs närmast mitten och inom lådans övre och nedre avgränsning. Ändpunkterna (”tvärslåerna”) visar ett beräknat max och min-värden för gruppen. Enstaka barn kan ligga utanför och markeras då med punkt eller stjärna, sådana ovanliga poäng är svåra att tolka.

I tabellen redovisas överst antalet barn i de olika uppföljningsåldrarna sedan redovisas poängen för de tre områdena personlig vård, rörelseförmåga och social förmåga, från max (högsta poäng) till min (lägsta poäng) så som det visas i diagrammet.

MACS III

Vad visar diagrammen?

Cirkeldiagrammen visar vilken form av cerebral pares som barnen har som ingår i de olika uppföljningsåldrarna.

PEDI-diagrammet visar de tre områdena personlig vård, rörelseförmåga och social förmåga. Barnens/ungdomarnas individuella poäng varierar mycket inom de olika uppföljningsåldrarna.

Lådans övre och nedre avgränsning visar poängen för den övre och nedre kvartilen. Det vågräta strecket mitt i lådan visar medianen (poängen för det barn som ligger i mitten). 50% av barnen har en poäng som ligger inom lådan dvs närmast mitten och inom lådans övre och nedre avgränsning. Ändpunkterna (”tvärslåerna”) visar ett beräknat max och min-värden för gruppen. Enstaka barn kan ligga utanför och markeras då med punkt eller stjärna, sådana ovanliga poäng är svåra att tolka.

I tabellen redovisas överst antalet barn i de olika uppföljningsåldrarna sedan redovisas poängen för de tre områdena personlig vård, rörelseförmåga och social förmåga, från max (högsta poäng) till min (lägsta poäng) så som det visas i diagrammet.

MACS IV

Vad visar diagrammen?

Cirkeldiagrammen visar vilken form av cerebral pares som barnen har som ingår i de olika uppföljningsåldrarna.

PEDI-diagrammet visar de tre områdena personlig vård, rörelseförmåga och social förmåga. Barnens/ungdomarnas individuella poäng varierar mycket inom de olika uppföljningsåldrarna.

Lådans övre och nedre avgränsning visar poängen för den övre och nedre kvartilen. Det vågräta strecket mitt i lådan visar medianen (poängen för det barn som ligger i mitten). 50% av barnen har en poäng som ligger inom lådan dvs närmast mitten och inom lådans övre och nedre avgränsning. Ändpunkterna (”tvärslåerna”) visar ett beräknat max och min-värden för gruppen. Enstaka barn kan ligga utanför och markeras då med punkt eller stjärna, sådana ovanliga poäng är svåra att tolka.

I tabellen redovisas överst antalet barn i de olika uppföljningsåldrarna sedan redovisas poängen för de tre områdena personlig vård, rörelseförmåga och social förmåga, från max (högsta poäng) till min (lägsta poäng) så som det visas i diagrammet.

MACS V

Vad visar diagrammen?

Cirkeldiagrammen visar vilken form av cerebral pares som barnen har som ingår i de olika uppföljningsåldrarna.

PEDI-diagrammet visar de tre områdena personlig vård, rörelseförmåga och social förmåga. Barnens/ungdomarnas individuella poäng varierar mycket inom de olika uppföljningsåldrarna.

Lådans övre och nedre avgränsning visar poängen för den övre och nedre kvartilen. Det vågräta strecket mitt i lådan visar medianen (poängen för det barn som ligger i mitten). 50% av barnen har en poäng som ligger inom lådan dvs närmast mitten och inom lådans övre och nedre avgränsning. Ändpunkterna (”tvärslåerna”) visar ett beräknat max och min-värden för gruppen. Enstaka barn kan ligga utanför och markeras då med punkt eller stjärna, sådana ovanliga poäng är svåra att tolka.

I tabellen redovisas överst antalet barn i de olika uppföljningsåldrarna sedan redovisas poängen för de tre områdena personlig vård, rörelseförmåga och social förmåga, från max (högsta poäng) till min (lägsta poäng) så som det visas i diagrammet.

MACS och GMFCS är klassifikationer. Eftersom barn med CP fungerar väldigt olika kan det vara bra att kunna jämföra hälsouppföljningar för barn i samma funktionsnivå.