Mätning av hälsorelaterad livskvalitet bland barn

EQ-5D-Y
Instrument för generell hälsa för barn och ungdomar. EQ-5D-Y innehåller två delar – en VAS-skala och en hälsoklassifikation i 5 dimensioner. VAS-skalan uttrycker
barnet/ungdomens nuvarande hälsotillstånd där 0 visar sämsta tänkbara tillstånd och 100 visar bästa tänkbara tillstånd. I hälsoklassifikationen skattas det nuvarande hälsotillståndet för 5 dimensioner. Resultatet av skattningen för de 5 dimensionerna kan sammansällas till ett ”Hälsorelaterad livskvalitetsindex” eller livskvalitetsvikt. Denna livskvalitetsvikt är framtagen genom att en engelsk ”normalpopulation” har värderat hur det upplevs att befinna sig i något av möjliga 243 hälstillstånd som skattningen av hälsotillståndet i tre steg för de 5 dimensionerna ger upphov till (Dolan P. Modeling valuations for EuroQol health states. Med Care, 1997. 35(11): p. 1095-108). Dessa livskvalitetsvikter finns inte framtagna för barn ännu.

http://www.euroqol.org/


Information till HabQ koordinatorer och professionella

Hälsoenkäten är ej tillämpbar för 3-åringar enligt författarna. Föräldrarna skattar barnets hälsorelaterade livskvalitet vid 6 år. From 9 år skattar både barnet/ungdomen och föräldrar den hälsorelaterade livskvaliteten.

Intervjuer genomförs enligt de instruktioner som finns till enkäterna. Informationen matas in i Compos. Enkäterna behöver inte sparas.

”Barn”index är under utveckling och behöver ej fyllas i HabQ-formuläret.

 

För att få tillgång till inloggningsuppgifter kontakta din HabQ koordinator

För att ta fram formuläret måste du logga in här