MPOC – Measure of Process of Care

Enkät för att få en uppfattning om hur föräldrar/vårdnadshavare uppfattat samarbetet med
habiliteringen och vilka förväntningar du har på habiliteringen. Frågorna i enkäten rör föräldrainflytande, information, samordning och bemötande.

I HabQ-kartläggningen används MPOC 20 from 2009-01-09. MPOC utvecklades av forskare vid Can Child, Ontario, Kanada och den första versionen presenterades 1994. En kvalitetsgrupp inom Sveriges Habiliteringshefer har haft i uppdrag att följa upp en tidigare revidering av MPOC 20 (Granat T, Lagander B, Börjesson MC 2002. Parental participation in the habilitation process – evaluation from a user perspective. Child: Care, Health & Development, 28, 459-67). Kvalitetsgruppen föreslår nu att man i Sverige systematiskt använder MPOC 20 för att tillåta internationell jämförelse av resultat.

Informationsbrev och MPOC20+6 tilläggsfrågor

Informationsbrev till webbenkät

Tre olika metoder för insamling av MPOC20+6 tilläggsfrågor 


Information till HabQ koordinatorer och professionell:
HabQ koordinatorerna rekommenderar att föräldrarna besvarar MPOC på habiliteringen för att
säkerställa att så många enkäter besvaras/lämnas som möjligt.
Tolk får användas när föräldrar ska besvara enkäten.

Vid användande av Patientens egen rapportering (PER) - se Compos - PER-funktion