Gross Motor Function Classification System

Klassifikationssystem för grovmotorisk funktion vid cerebral pares. Inom HEFa används svensk översättning av Palisano et al. 1997.Titel: Development and reliability of a system to classify gross motor function in children with cerebral palsy. Ev Med Child Neurol 39: 214-223.
Från och med 2009-01-09 används Gross Motor Function Classification System Expanded & Revised (GMFCS-E&R 2007).

Svensk översättning av Annika Lundkvist Josenby, Leg sjukgymn, MSc, Eva Nordmark, Leg sjukgymn, Dr med vet
Institutionen för Hälsa, vård och samhälle, Avdelningen för Sjukgymnastik, Lunds Universitet och Barn- och ungdomssjukhuset, Universitetssjukhuset i Lund.
Alan Crozier, auktoriserad översättare.

Till GMFCS-ER