Uppföljning: föräldrastöd

1. HabQ-formulär - Föräldrastöd
2. Instruktion för gruppindelning av huvudsakling funktionsnedsättning/diagnosregistrering
3. Definition och beskrivning av bas och fördjupat föräldrastöd
4. Självskattad hälsorelaterad livskvalitet hos barn och ungdomar - EQ-5D-Y
5. Uppföljningsprocessen av föräldrastöd - bas
6. Uppföljningsprocessen av föräldrastöd - fördjupat
7. Övergripande modell för registreringar & uppföljningar i HabQ föräldrastöd - bas och fördjupat

Processmått
8. Bas föräldrastöd - KVÅ koder
9. Fördjupat föräldrastöd - KVÅ koder
10. Exempel på checklista för uppföljningssamtal

Resultatmått
11. EQ-5D-Y

Bas Föräldrastöd
12. MPOC 20 - Measure of Process of Care - Informationsbrev, Tre olika metoder att besvara MPOC-20
13. MPOC-20 flera språk

Fördjupat föräldrastöd
14. NCSQ  - "Föräldraskap" - Information resultatredovisning
15. SSF - Styrkor och Stress i föräldraskapet - Kodmall
16. HSQ - "Vardagliga situationer" - Information resultatredovisning
17. HAD - "Hospital Anxiety and Depression scale" - Tolkningsmall