Nyheter i Compos

Demografiska data – Familj/vårdnadshavare. Antalet alternativ när det gäller relation till barnet har reducerats till 2, förälder biologisk eller förälder annan legal vårdnadshavare.
Alternativet familjehem är borttaget. Orsaken är att det är ytterst få barn där vårdnaden är överförd till familjehem även i de fall barnet bor där. Att då ha med alternativet familjehem kan förvirra. Registrering av föräldrastöd i HabQ avser legal vårdnadshavare. Stadigvarande boende i familjehem (dvs inte enbart korttidsvistelse) kan noteras under frågan Har barnet annat boende med fritext.
Om barnet bor i familjehem ska vårdnadshavare tillfrågas och ge samtycke till HabQ för barnet och erbjudas basprogram. Insatser till familjehem kan registreras under GB010, anhörigutbildning. Habiliteringsplan kan även innefatta familjehemmet i samverkan med vårdnadshavare.

Urvalslista – Hälsouppföljning är reviderad till att omfatta åldrarna 6, 9, 15 år.

Ny Urvalslista – Saknar data om samtycke. På Min sida Under fliken Datakvalitet kan vi nu få en lista över vilka barn som saknar samtycke. Listan bör kunna vara en god hjälp för koordinatorer att få en högre intern täckningsgrad.