Förtydligande ang MPOC-20 vid vårdgivarinlogg

Observera att ni inte ska öppna patienten (dvs logga in som vårdgivare på patientens personnummer) förrän det är dags att besvara enkäten MPOC-20. Om den öppnas för tidigt hinner kontakten brytas vilket dock inte märks förrän svaret ska skickas in.

Vi vill också påminna om att MPOC-20 finns på andra språk som pappersformulär. Dessa kan laddas ner via Metodhandbok/Uppföljning av föräldraskapsstöd/MPOC-20 med ett lösenord som ni får av er koordinator.