Konferenser

Ödman, P., Öberg, B., Moldenius Hermansson, A-K, Nilsson, B., Laihinen, P., Agnetorn, A-C., Granat, T., Falkmer, T. Health and Quality follow-up register for Child and Youth habilitation. Utvecklingskraft, Qulturum, Jönköpings läns landsting 2009-05-11 och Kvalitetsdagar inom Barn och Ungdomshabilitering 2009-05-14-15.

Korsfeldt, Å., Ödman, P. Cognitive monitoring in the clinical setting. To use test results for counselling. National Quality and Health Register. Habilitation Center, Jönköping County Council, Linköping University, Sweden. 26th Annual Meeting European Academy of Childhood Disability 2014-07-03 – 05. Newcastle, England

Sköld, A., Matèrne, M., Hedberg, Å., Ödman, P (2015). Möjligheter med kvalitetsregistret HabQ. RBU, Linköpings universitet; Fysioterapi och Nationellt kvalitetsregister i habilitering (HabQ) Nationella kvalitetsregisterkonferensen 2015 -01-20-21.

Sköld, A., Matèrne, M., Hedberg, Å., Ödman, P (2015). Möjligheter med kvalitetsregistret HabQ – föräldrars synpunkter och önskemål på information från register. RBU, Linköpings universitet; Fysioterapi och Nationellt kvalitetsregister i habilitering (HabQ). Kvalitetskonferens i habilitering 2015-09- 24-25.

Korsfeldt, Å., Ödman, P. Uppföljning av perception och kognition vid cp. Habiliteringscentrum, Region Jönköping, Linköpings universitet, Institutionen för Medicin och Hälsa; fysioterapi. Kvalitetskonferens i habilitering 2015-09- 24-25.

Rydberg, G., Kågeson, A, Ödman, P., Magnusson, M. Region Skåne, HabQ Linköpings universitet Utvecklingsansvarig HabQ, Linköpings universitet; Fysioterapi. Kan vi uppnå likvärdig habilitering med HabQ? Kvalitetsregisterkonferensen 2016-04-12.

Sköld, A, Hedberg Rundgren, Å, Matèrne, M, Ödman P. Possibilities for a quality registry – the view of parents. Department of NVS, Karolinska Institutet, Department of Women’s and Children’s Health, Karolinska Institutet, FoU Nordost, Stockholm, Sweden, University Health Care Research Center, Örebro, Department of Medical and Health Sciences; Physiotherapy, Linköping University, Sweden International Conference on Cerebral Palsy and other Childhood onset Disabilities 2016-06-1-4. Stockholm.

Kontakta registersamordnaren om Du är intresserad av materialet.