Resultat – startsida

Tveka inte att kontakta Din habilitering om Du har frågor och funderingar på den information som ges här.

Information från HabQ till vårdnadshavare och ungdomar

HabQ är ett register där data om barn med cerebral pares och autism från stora delar av Sverige samlas. Genom att följa många barn över tid med upprepade hälsouppföljningar kan man få en bild av hur de här grupperna barn utvecklas och både familjen och habiliteringen kan få bättre förutsättningar för att planera vilka insatser barnen behöver. Hittills är grupperna vid olika åldrar små och beskrivningar gäller för de individer som deltagit dvs. generaliseringar bör göras med försiktighet. Uppgifter om enskilda barn går inte att urskilja och det är minst 10 barn i varje grupp som redovisas. Läs mer under Hälsouppföljning.

Data samlas också in om vilket stöd familjerna får från sin habilitering och hur nöjda de är med habiliteringens kvalitet och det stöd som ges. Ett antal kvalitetsindikatorer har också formulerats av verksamheterna själva för att följa upp ett antal uppställda mål. Kvalitetsindikatorer använts för att synliggöra eventuella behov av förbättringar i verksamheterna. Läs mer under Habiliteringens kvalitet.

Tanken är att man ska kunna jämföra habiliteringarnas arbete i olika landsting/regioner för att familjerna ska kunna få likvärdiga insatser oavsett var man bor. Det ger också verksamheterna en möjlighet att se vad föräldrar tycker om olika insatser.

Om projektet med att utveckla information till vårdnadshavare

Vi har intervjuat föräldrar till barn med cerebral pares om vad de tycker om att vara med i ett register som HabQ och du kan läsa en sammanfattning av rapporten i tidningen Rörelse på den här länken: Rörelse nr 3, 2014. (Bläddra till sida 36.)

Alla föräldrar som intervjuades tyckte att det var viktigt att vara med och bidra till registret och de såg stora fördelar med att kunna få tillgång till uppgifter från HabQ. Vi hoppas att fler och fler väljer att vara med i registret för ju fler som är med desto tillförlitligare blir uppgifterna. För den som vill läsa mer finns hela rapporten: Möjligheter med kvalitetsregistret HabQ.

HabQ är måna om att den information som finns i registret ska vara tillgänglig för familjerna. Därför pågår nu detta arbete med att lägga ut information på HabQ:s hemsida till familjerna. En projektgrupp har tillsatts att arbeta med denna uppgift.

Mer information om vad det innebär att vara med i registret hittar du här.