Habiliteringens kvalitet

Tveka inte att kontakta Din habilitering om Du har frågor och funderingar på den information som ges här.

Föräldrar/närståendes upplevelse av kvalitet undersöks med hjälp MPOC-20 för att habiliteringen ska få kunskap om hur föräldrar/närstående uppfattar samarbetet med habiliteringen och vilka förväntningar som finns på habiliteringen. 

Habiliteringens kvalitet mäts också med hjälp av ett antal kvalitetsindikatorer som formulerats av verksamheterna. Två av dessa är;