Förbättringsarbete

Persson, G., Wiklund, K., Folkesson, C. En studie ur ett föräldraperspektiv i Västerbotten. (2016). Kan HAD och SSF vara verktyg att mäta föräldrars hälsa i HabQ? En studie ur ett föräldraperspektiv i Västerbotten?

Kammerlind, P., Johansson, M. (2016). Slutrapport Optimal habilitering. RCSO, Qulturum, Jönköpings läns landsting, Registercentrum syd-ost, Registercentrum Norr,  HabQ Nationellt kvalitetsregister i habilitering NKR-175.

Persson,G., Wiklund, K., Carballeria Suarez, N., Folkesson, C. (2015). Hur kan HabQ-kvalitetsregister förbättra habiliteringens föräldrastöd? En studie ur ett föräldraperspektiv i Västerbotten. Barn och ungdomshabiliteringen i Västerbotten

Sköld, A., Matèrne, M., Hedberg, Å., Ödman, P. (2013). Möjligheter med kvalitetsregistret HabQ – föräldrars synpunkter och önskemål på information från register. Rörelsehindrad Barn och Ungdom (RBU), Linköpings universitet; Fysioterapi, Nationellt kvalitetsregister i habiliterings hemsida

Schöld, A-K, Widmark L. (2017). Optimal Habilitering, Förbättra habiliteringens information till föräldrar och anhöriga, Region Östergötland.