Informationsmaterial

Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny svensk lag som trädde i kraft 25 maj 2018. Förordningen har ersätt personuppgiftslagen (PuL). Den nya förordningen skärper bland annat kraven på information till enskilda fysiska personer (registrerade) vars personuppgifter behandlas av personuppgiftsansvariga, t.ex. vårdgivare som rapporterar till kvalitetsregister samt landsting och regioner som ansvarar för ett eller flera kvalitetsregister. Läs mer om dataskyddsförordningen här.

Information till patient och förälder

För vårdgivares del innebär detta att skriftlig information skall lämnas till patienten innan registrering i kvalitetsregister. Uppfylls inte detta får ingen registrering ske. Nedan hittar du som vårdpersonal information som kan skrivas ut och ges till patienten. Du fyller i vårdgivarens namn i de gråmarkerade rutorna. Det finns även möjlighet att lägga in logotyp för vårdgivare/region/landsting.

Patientinformation kort version

Patientinformation fullständig version

Informationsmaterial

Affisch att sätta upp i väntrum

Informationsblad att ge patienten

Informationsblad

Affisch