Skolbarn

1. HabQ-formulär Autism skolbarn
2. Instruktioner till uppföljning av barn med autism i skolåldern
3. Uppföljningsprocess skolbarn autism
4. Övergripande modell för tidpunkter för registreringar & uppföljningar i HabQ autism

Processmått
5. Anvisning registrering av KVÅ-åtgärder

Resultatmått
6. Vineland II - Vineland Adaptive Behavior Scales, Second Edition
7. Kognitiva funktioner
8. SDQ - Styrkor och svårigheter (F 4-17, S 11-17)
9. EQ-5D-Y
10. TOM (valbar) - Therapy Outcome Measures: Speech and Language