Uppföljning: föräldraskapsstöd

1. HabQ-formulär - Föräldraskapsstöd
2. Instruktion för gruppindelning av huvudsakling funktionsnedsättning/diagnosregistrering
3. Definition och beskrivning av bas och fördjupat föräldraskapsstöd
4. Självskattad hälsorelaterad livskvalitet hos barn och ungdomar - EQ-5D-Y
5. Uppföljningsprocessen av föräldraskapsstöd - bas
6. Uppföljningsprocessen av föräldraskapsstöd - fördjupat
7. Övergripande modell för registreringar & uppföljningar i HabQ föräldraskapsstöd - bas och fördjupat

Processmått
8. Bas föräldraskapsstöd - KVÅ koder
9. Fördjupat föräldraskapsstöd - KVÅ koder
10. Exempel på checklista för uppföljningssamtal

Resultatmått
11. EQ-5D-Y

Bas Föräldraskapsstöd
12. MPOC 20 - Measure of Process of Care - Informationsbrev, Tre olika metoder att besvara MPOC-20
13. MPOC-20 flera språk

Fördjupat föräldraskapsstöd
14. NCSQ  - "Föräldraskap" - Information resultatredovisning
15. SSF - Styrkor och Stress i föräldraskapet - Kodmall
16. HSQ - "Vardagliga situationer" - Information resultatredovisning
17. HAD - "Hospital Anxiety and Depression scale" - Tolkningsmall